Therapie in de praktijk
  Kind in ontwikkeling  
  Wat is integratieve kindertherapie?  
  Bij welke klachten?  
  Therapie in de praktijk  
  Zakelijke informatie  
  Aangenaam!  
  Informatie voor kinderen  
  Foto's van de praktijk  
  Contact  
       
   
       

Op dit moment zijn er geen plaatsen beschikbaar


Contactgegevens
Van Ostadelaan 65
1213 EH Hilversum
Telefoon: 06 - 47 77 19 60
Stuur een e-mail

 
 

De praktijk is tijdelijk gesloten.

 


 

Kinderen en jongeren voelen zich in mijn praktijk meestal snel op hun gemak. Ik luister aandachtig en stem mijn benadering op het kind af. Door te praten, maar ook door spel en observatie, probeer ik erachter te komen waar het kind mee zit. Wat voelt, denkt, doet en wil het kind? Ik kijk welke vaardigheden het kind kan inzetten om zijn probleem zelf aan te pakken en zijn zelfvertrouwen te vergroten. Samen werken we aan het oplossen van de klacht. Het gaat om wat het kind kán, niet om wat het niet kan. Uitgangspunt is dat uw kind de klacht niet is, maar heeft!
Bijna alle kinderen kunnen op gezonde en eigen wijze verder binnen vijf tot vijftien sessies.

Fase 1 onderzoek en diagnostiek
Als een kind bij mij in therapie komt, nodig ik eerst de ouder(s) uit voor een gesprek. Om me op dit gesprek voor te bereiden, vraag ik de ouders een vragenlijst in te vullen. Uiteraard wordt het probleem besproken, maar ook de ‘normale’ ontwikkeling van het kind is onderwerp van dit eerste gesprek.

Daarna zie ik het kind vijf keer. Samen onderzoeken we de klacht. Hoe is het voor dit kind om in deze situatie te zitten en hoe gaat het ermee om... wat wil het kind ... wat heeft het nodig om dat te bereiken?
Deze vragen staan centraal bij het ontdekken wat er precies aan de hand is. Na deze vijf keer is er opnieuw een gesprek met de ouders. Als er een vervolg op de therapie nodig is, dan stel ik daarvoor een plan op en maak ik een schatting van het aantal sessies dat nog nodig is.

Fase 2 behandeling
Om het kind optimaal te kunnen helpen, sluit ik zo veel mogelijk aan bij de manier van communiceren van het kind zelf. Sommige kinderen praten graag, andere juist niet. Het ene kind vertelt wat hem of haar dwars zit met een tekening, een ander kind doet dat via een rollenspel in verkleedkleren of met knuffels. Door mijn manier van reageren en door de vragen die ik stel, komt het kind tot nieuwe inzichten die het helpen het probleem aan te pakken. Via de fantasiewereld van het kind kan ik veel te weten komen over wat er ‘van binnen’ speelt, het kind laat zien wat hem of haar bezighoudt, en wat het nodig heeft om tot een oplossing te komen. Hiervoor zijn veel materialen in de therapieruimte aanwezig, zoals knuffels, spelletjes, bouwmaterialen, zwaarden, poppen, boeken, verkleedkleren, Playmobile en knutselmateriaal.
De behandeling richt zich allereerst op de onderliggende (negatieve) gevoelens van het kind. Die worden gezien als belangrijke veroorzakers van het probleembedrag. Een goede verwerking van die nare gevoelens maakt dat veel probleemgedrag niet meer ‘nodig’ is. De behandeling richt zich ook op ontwikkeling van zelfvertrouwen: bij een voldoende ontwikkeld geloof in zichzelf kan het kind veel moeilijkheden zelf aan. Als het kind van binnen sterk is, kan het grip krijgen op zijn eigen problematiek.

Ouders worden actief betrokken bij de therapie. Na elke vijf sessies is er een oudergesprek om de vorderingen en het verloop van de therapie door te nemen. Ik adviseer ouders bovendien zo goed mogelijk wat zij kunnen doen om hun kind te ondersteunen: zij zijn cotherapeut. Ook is het mogelijk dat ik contact op neem met andere belangrijke personen rondom het kind, zoals de leerkracht, uiteraard met goedkeuring van de ouder(s). Samen proberen we het kind zich beter te laten voelen. Het kind staat centraal in de therapie, de samenwerking met de ouders is ondersteunend voor het kind.
Inhoudelijke zaken worden pas met toestemming van het kind verteld.

Fase 3 afronding
Het uiteindelijke aantal sessies is afhankelijk van het probleem, het kind en de steun van de omgeving.
In de laatste fase vinden de evaluatie en afronding plaats. Vaak geeft het kind het moment van afronding zelf aan. Soms is een therapie met een paar sessies klaar, soms duurt het wat langer.
Het laatste uur is het feest, waarbij de wensen van het kind zo veel mogelijk uitgevoerd worden. Ook worden er dan afspraken gemaakt over eventuele nazorg en hoe het kind kan handelen als het denkt dat het niet goed gaat. De therapie wordt afgesloten met een eindgesprek met de ouders.

Opvoedingsondersteuning
Naast therapie voor kinderen kunnen ouders een ‘los’ consult aanvragen waarin hun rol als opvoeder centraal staat.
Als ouders ben je óók in ontwikkeling! Een baby vraagt een andere aanpak dan een peuter of een basisschoolkind. Soms heb je als ouder het gevoel dat je alles al hebt geprobeerd: straffen, belonen, positieve aandacht geven, consequent zijn, vleien, dreigen, goed luisteren naar het kind en zelfs naar alle adviezen van familie en vrienden. Maar niets lijkt te helpen. Of je denkt als ouders verschillend over de beste aanpak, wat het allemaal nog lastiger maakt. Als u er zelf niet uitkomt, kunnen we samen het probleem helder zien te krijgen. We kijken naar de sterke kanten van uw aanpak, en naar de punten die effectiever kunnen. Hele praktische oefeningen en tips helpen u weer grip te krijgen op de opvoeding van uw kind!

 

 
     
 
 
Contact opnemen | Disclaimer  

Site development by Think Webdesign
 

Beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen Lid van Beroepsorganisatie voor Psychotherapie Untitled Document