Zakelijke informatie
  Kind in ontwikkeling  
  Wat is integratieve kindertherapie?  
  Bij welke klachten?  
  Therapie in de praktijk  
  Zakelijke informatie  
  Aangenaam!  
  Informatie voor kinderen  
  Foto's van de praktijk  
  Contact  
       
   
       

Op dit moment zijn er geen plaatsen beschikbaar


Contactgegevens
Van Ostadelaan 65
1213 EH Hilversum
Telefoon: 06 - 47 77 19 60
Stuur een e-mail

 
 

De praktijk is tijdelijk gesloten.

 
 


 


 
   

Bij aanvang van de sessies dient u een behandelovereenkomst te ondertekenen;

Ouders/verzorgers hebben een intake- en een eindevaluatiegesprek met de kindertherapeut, daarnaast is er na iedere vijfde kindsessie een oudergesprek;

Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van uw kind. De therapeut is gehouden aan de beroepscode;

De cliënt is uw kind. De kindertherapeut wordt betaald door de ouders/verzorgers, maar werkt in dienst van de belangen van uw kind en volgens de rechten van uw kind;

Uw kind volgt de therapie vrijwillig. Als ouders/verzorgers zorgt u ervoor dat uw kind genoeg weet over de therapie. Een gedeelte van deze website is speciaal voor kinderen;

Er is geen wachtruimte, dit betekent dat u uw kind brengt en na 50 minuten weer ophaalt;

Gemaakte afspraken graag uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Dit kan ook via de voicemail bij niet directe bereikbaarheid. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht;

U ontvangt maandelijks een factuur. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de factuur;

Het aanmeldingsgesprek met de ouders/verzorgers is gratis. Het tarief voor een kindsessie van 50 minuten is 85 euro. Dit tarief geldt eveneens voor oudergesprekken en schoolobservaties/gesprekken;

Vergoedingen
Zorgverzekeraar
Kindertherapiepraktijk Kind in Ontwikkeling is aangesloten bij VIT. Leden van deze erkende beroepsvereniging worden door de meeste Zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende polissen. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekering. 

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van u zelf, zodat we in gesprek met elkaar kunnen gaan om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het Klachtrecht van de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG. Mijn inschrijving in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (licentienr. 180001R) zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.


Registratiegegevens tbv vergoedingsaanvragen;
AGB-code  Zorgverlener:  90-044133
AGB-code praktijk:  90-52864 
Registratienr. Beroepsvereniging VIT:469.14.A
Registratienr.RBCZ/TCZ  licentienummer  180001R.

   
  Omgang met gegevens van cliŽnten:
Ik richt als behandelend therapeut een dossier in voor de cliŽnt (verplicht vanuit de WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen over gezondheid en mogelijk over uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Indien nodig en in het belang van de behandeling, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen en eventueel kan gedurende de behandeling, of achteraf, verslag gedaan aan de huisarts/specialist/school. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliŽnt of ouders/voogd.
Ik heb de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de gegevens in het dossier niet verloren gaan en niet toegankelijk zijn voor anderen. Daarmee wordt per 25 mei 2018 aangesloten op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd alleen met u expliciete toestemming.
Voor de financiŽle administratie zodat ik een factuur kan opstellen. Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar. (naam, adres, woonplaats, geboortedatum. behandelingsdata, korte omschrijving van behandeling met prestatiecode en kosten consult).
In het geval van intervisie, supervisie en collegiaal overleg kan onder toestemming, maar zonder naam en toenaam, de cliŽnt worden besproken.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliŽntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist 15 jaar bewaard.

 

 
     
 
 
Contact opnemen | Disclaimer  

Site development by Think Webdesign
 

Beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen Lid van Beroepsorganisatie voor Psychotherapie Untitled Document